DERMA ASSOCIATS, S.C.P. és la societat titular d’aquest web (www.dermaassociats.com). Excepte indicació expressa en contra, la titularitat de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial dels continguts li correspon a aquesta.

Per donar compliment a la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la informació comuniquem a continuació les següents dades:

DERMA ASSOCICATS, S.C.P

CIF: G-60655552

Adreça: Vilana 12, consulta 124

E-mail: info@dermaassociats.com

Està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona: al tom, foli, full

1.- Termes d’ús

L’usuari s’obliga a utilitzar la informació continguda en la present pàgina Web per les seves pròpies necessitats exclusivament ia no realitzar directament o indirectament cap tipus d’explotació comercial dels continguts i serveis als quals té accés. L’usuari tindrà dret a l’accés lliure i gratuït de la informació pública recollida en la mateixa, si bé DERMA ASSOCIATS, es reserva el dret a restringir l’accés a determinades seccions i serveis del Portal. És intenció de DERMA ASSOCIATS oferir en tot moment una informació veraç i actualitzada. DERMA ASSOCIATS no es responsabilitza de la idoneïtat de la informació continguda a la web.

2.- Enllaços (Links)

Aquesta Web pot oferir diferents enllaços amb altres pàgines web de tercers, el contingut pot variar, de forma ràpida, per les característiques pròpies d’Internet. Per tant, DERMA ASSOCIATS no es fa responsable de les informacions, serveis i contingut en general d’aquestes pàgines Web de tercers.

Qualsevol pàgina externa a la qual s’accedeixi des de la pàgina de DERMA ASSOCIATS és independent i DERMA ASSOCIATS no té cap control del contingut d’aquesta pàgina. A més, un enllaç amb qualsevol altra pàgina que no és de DERMA ASSOCIATS no implica que aquesta doni suport o accepti cap responsabilitat pel seu contingut o ús.

En el cas que DERMA ASSOCIATS tingués coneixement efectiu que l’activitat o la informació a què remetin aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o que pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent a la major brevetat possible.

3.- Cookies

S’informa a l’usuari que les úniques cookies que pot utilitzar la web són “al sol fi d’efectuar la transmissió d’una comunicació per una xarxa de comunicacions electròniques o, en la mesura que sigui estrictament necessari, per a la prestació d’un servei de la societat de la informació expressament sol·licitat pel destinatari “. És a dir, es tracta de cookies inherents al funcionament del web.

4.- Drets de propietat intel·lectual i industrial

Els drets relatius a la propietat industrial i intel·lectual (a títol enunciatiu i no limitatiu les marques, logotips, textos, fotografies, icones, imatges, etc., així com el disseny gràfic, codi font i altres elements de software continguts en la present pàgina Web), són propietat de DERMA ASSOCIATS. Per tant, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial protegits per la legislació espanyola i internacional.

Sense la prèvia autorització escrita de forma fefaent d’DERMA ASSOCIATS, no està permès utilitzar, reproduir, transmetre, manipular, així com qualsevol ús que excedeixi de la utilització necessària per a la visita de la pàgina i l’ús dels serveis oferts.

L’accés als serveis subministrats no suposa per part de DERMA ASSOCIATS renúncia, transmissió, ni cessió total o parcial dels drets derivats de la propietat intel·lectual i industrial, ni atribueix drets d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia i expressa autorització per escrit dels respectius titulars d’aquests drets, sens perjudici del dret de visualització i obtenció de còpia privada de seguretat de tals continguts, sempre que aquest dret s’exerciti segons els principis de bona fe i sempre que es mantingui inalterada la propietat intel·lectual i industrial del titular d’aquests drets, s’utilitzi sense fins comercials i exclusivament per a informació personal de l’usuari. La responsabilitat derivada de l’ús de materials protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial continguts en aquesta pàgina correspondrà exclusivament a l’usuari.

5.- Ética y responsabilidad del usuario de la página Web:

DERMA ASSOCIATS no serà en cap cas responsable de l’ús del Web Corporativa que realitzi l’usuari. L’usuari s’abstindrà de dur a terme qualsevol conducta en l’ús de la web corporativa o dels recursos posats a la seva disposició que atempti contra els drets de propietat intel·lectual o industrial de DERMA ASSOCIATS o de tercers, que vulneri o transgredeixi l’honor, la intimitat personal o familiar o la imatge a tercers, o que siguin il·lícits o atemptin a la moralitat i deixarà en tot cas indemne a DERMA ASSOCIATS davant qualsevol reclamació, judicial o extrajudicial, que es presenti contra ella com a conseqüència d’aquest ús. L’usuari s’abstindrà de dur a terme per qualsevol mitjà qualsevol destrucció, alteració, inutilització o danys de les dades, programes o documents electrònics pertanyents a DERMA ASSOCIATS, així com d’introducció o difondre a la Xarxa programes, virus, applets, o qualsevol instrument físic o electrònic que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració a la Xarxa, en el sistema, o en els equips de tercers.

6.- Llei aplicable – Jurisdicció

La resolució de qualsevol controvèrsia o divergència relacionada amb les condicions d’ús del present lloc web es regirà per la legislació espanyola, sent exclusivament competents els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.