DERMA ASSOCIATS, S.C.P. és la societat titular d’aquesta web (www.dermaassociats.com). Per complir amb la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació, comuniquem a continuació les següents dades:

DERMA ASSOCICATS, S.C.P

CIF: J-60655552

Adreça: Vilana 12, consulta 124

Correu electrònic: lopd@dermaassociats.com

1.- Termes d’ús

L’usuari es compromet a utilitzar la informació continguda en la present pàgina web exclusivament per a les seves pròpies necessitats i a no realitzar directa o indirectament cap tipus d’explotació comercial dels continguts i serveis als quals té accés. L’usuari tindrà dret a l’accés lliure i gratuït  la informació pública recollida a la mateixa, tot i que DERMA ASSOCIATS es reserva el dret de restringir l’accés a determinades seccions i serveis del Portal. És intenció de DERMA ASSOCIATS oferir en tot moment una informació veraç i actualitzada. DERMA ASSOCIATS no es responsabilitza de la idoneïtat de la informació continguda a la web.

2.- Enllaços (Links)

Aquesta web pot oferir diferents enllaços amb altres pàgines web de tercers, el contingut de les quals pot variar ràpidament, a causa de les característiques pròpies d’Internet. Per tant, DERMA ASSOCIATS no es fa responsable de les informacions, serveis i contingut en general d’aquestes pàgines web de tercers.

Qualsevol pàgina externa a la qual s’accedeixi des de la pàgina de DERMA ASSOCIATS és independent i DERMA ASSOCIATS no té cap control del contingut d’aquesta pàgina. A més, un enllaç amb qualsevol altra pàgina que no sigui de DERMA ASSOCIATS no implica que aquesta en doni suport o accepti cap responsabilitat pel seu contingut o ús.

En cas que DERMA ASSOCIATS tingui coneixement efectiu que l’activitat o la informació a la qual remeten aquests enllaços és il.licita, constitutiva de delicte o que pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent a la major brevetat possible.

3.- Drets de propietat intel·lectual i industrial

Els drets relatius a la propietat industrial i intel·lectual (a títol enunciatiu i no limitatiu, les marques, logotips, textos, fotografies, icones, imatges, etc., així com el disseny gràfic, el codi font i altres elements de programari continguts en aquesta pàgina web), són propietat de DERMA ASSOCIATS. Per tant, estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial protegits per la legislació espanyola i internacional.

Sense l’autorització prèvia per escrit de forma refaent de DERMA ASSOCIATS, no està permès utilitzar, reproduir, transmetre, manipular, així com qualsevol ús que excedeixi de la utilització necessària per a la visita de la pàgina i l’ús dels serveis oferts. L’accés als serveis subministrats no suposa per part de DERMA ASSOCIATS renúncia, transmissió ni cessió total o parcial dels drets derivats de la propietat intel·lectual i industrial, ni atorga drets d’ús, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense l’autorització prèvia i expressa per escrit dels respectius titulars d’aquests drets, sense perjudici del dret de visualització i obtenció de còpia privada de seguretat d’aquests continguts, sempre que aquest dret s’exerceixi segons els principis de bona fe i sempre que es mantingui inalterada la propietat intel·lectual i industrial del titular d’aquests drets, es faci servir sense finalitats comercials i exclusivament per a informació personal de l’usuari. La responsabilitat derivada de l’ús de materials protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial continguts en aquesta pàgina correspon exclusivament a l’usuari.

4.- Ètica i responsabilitat de l’usuari de la pàgina web:

DERMA ASSOCIATS no serà en cap cas responsable de l’ús de la web corporativa que faci l’usuari. L’usuari s’abstindrà de dur a terme qualsevol conducta en l’ús de la web corporativa o dels recursos posats a la seva disposició que atempti contra els drets de propietat intel·lectual o industrial de DERMA ASSOCIATS o de tercers, que transgradeixi l’honor, la intimitat personal o familiar o la imatge a tercers, o que siguin il·lícits o atemptin a la moralitat, i deixarà en tot cas indemne a DERMA ASSOCIATS davant qualsevol reclamació, judicial o extrajudicial, que es presenti davant d’ella com a conseqüència d’aquest ús. L’usuari s’abstindrà de dur a terme per qualsevol mitjà qualsevol destrucció, alteració, inutilització o danys de les dades, programes o documents electrònics pertanyents a DERMA ASSOCIATS, així com d’introduir o difondre a la xarxa programes, virus, applets o qualsevol instrument físic o electrònic que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració a la xarxa, al sistema o als equips de tercers.

5.- Llei aplicable – Jurisdicció

La resolució de qualsevol controvèrsia o divergència relacionada amb les condicions d’ús de la present pàgina web es regirà per la legislació espanyola, sent exclusivament competents els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.