L’equip de cirurgia dermatològica de Derma associats, realitza les tècniques quirúrgiques més complexes i avançades. Les innovadores instal·lacions del Centre Mèdic Teknon permeten la seva execució tant de la cirurgia local ambulatòria amb o sense hospital de dia, com de cirurgia general amb hospitalització (Centre Mèdic Teknon).

Les principals indicacions de tractament quirúrgic en dermatologia inclouen extirpació de lesions benignes antiestètiques i de lesions malignes o potencialment malignes.

Per a les lesions malignes l’eliminació del tumor mitjançant cirurgia és la tècnica recomanada, sempre que es pugui dur a terme. Amb la cirurgia es poden analitzar els marges i d’aquesta manera saber si queden o no cèl·lules canceroses voltant. Alguns tumors com el melanoma presenten tendència a la disseminació més enllà de la lesió original. En aquests casos, la profunditat del tumor determina els marges de la cirurgia i sovint també s’han d’analitzar els ganglis veïns a la recerca d’una possible propagació.

El càncer de pell és el més freqüent avui en dia i la seva presència entre la població de pell clara augmenta de manera evident.

Tot i que els diferents tipus de càncer de pell es manifesten de diferent manera, una lesió (ferida, embalum, crosta, cicatriu, piga…) que aparegui, canviï d’aspecte, sang sense motiu aparent i no curi, ha de ser controlada per la seva dermatòleg. El dolor no és important, ja que el càncer de pell fa mal molt rarament.

Malgrat la seva alta freqüència, el normal si li apareix o canvia una lesió en la seva pell és que NO sigui un càncer. Si realment té una lesió que creu pugui ser un càncer de pell no dubti en consultar-ho amb el seu metge o dermatòleg. El diagnòstic precís és relativament fàcil i sense dolor. Recordeu que en aquests casos, el diagnòstic precoç, representa la curació.

El tractament varia molt depenent de les condicions de cada pacient en particular i per descomptat del tipus de tumor, la seva localització, extensió…. Derma Associats forma part i coordina la Unitat de càncer de pell l’Institut Oncològic Teknon. Per a pacients complexos reuneix de manera periòdica un Comitè de càncer de pell que dóna resposta a demandes específiques que requereixen decisions compartides.

També coneguda com a cirurgia micrográfica, la cirurgia de Mohs és una tècnica quirúrgica avançada per al tractament del càncer de pell que consisteix a extirpar el tumor per etapes, analitzant els marges tumorals al microscopi, en el mateix moment de la intervenció. D’aquesta manera s’elimina tot el tumor respectant al màxim la pell sana del voltant.

Els tumors extirpats amb aquesta tècnica s’obtenen les millors taxes de curació en comparació amb la resta de procediments tradicionals. A causa de la seva sofisticació, no és la tècnica d’elecció per a tots els càncers de pell. Es reserva per a casos específics especialment indicats. Ja que la seva pràctica engloba diferents disciplines, precisa d’un equip propi especialitzat per a la seva execució. Tot i que es coneix des de fa mes d’uns 80 anys quan el Dr. F. Mohs va desenvolupar el procediment a la Universitat de Wisconsin (USA), la seva complexitat fa que fins i tot avui dia es realitzi en molt pocs centres del nostre país. En Derma associats es ve exercitant des de la seva fundació, havent-se realitzat en el nostre centre més de 1.300 intervencions d’aquesta modalitat.

La teràpia fotodinàmica és un tractament introduït recentment per tractar lesions precanceroses de la pell i carcinomes cutanis superficials com ara els basocel·lulars superficials o els carcinomes espinocel·lulars in situ o la malaltia de Bowen.

Consisteix en il·luminar mitjançant una llum especial la zona de la pell a tractar a la qual prèviament se li ha aplicat una crema amb propietats de marcatge específiques per a cèl·lules malignes. Entre l’aplicació de la crema i la il·luminació s’ha d’esperar un temps aproximat de 2 a 3 hores perquè la crema penetri en les cèl·lules alterades. La il·luminació destrueix selectivament les cèl·lules canceroses (carregades amb la crema) sense danyar les cèl·lules sanes.

Aquesta modalitat de tractament està especialment indicada per quan hi ha més d’una lesió a la mateixa zona corporal o quan la lesió és molt extensa, amb la qual cosa representaria una destrucció important mitjançant cirurgia convencional. També s’utilitza com a prevenció per a grans àrees amb possibilitat que aparegui un càncer de pell en elles. Els resultats cosmètics són molt superiors a les teràpies destructives tradicionals, es tracta doncs d’una bona opció per a zones estètiques.

La crioteràpia és un tractament dermatològic destructiu que habitualment es realitza en la pròpia consulta i es basa en l’eliminació de determinades lesions cutànies superficials mitjançant l’aplicació directa de nitrogen líquid. La congelació també es pot usar com a anestèsic tòpic (crioanestesia) en cas de la presa de mostres de biòpsia cutània superficials. La congelació permet l’obtenció de teixit sense sagnat durant un breu període de temps.