Codi de conducta

1. Autoria

Qualsevol consell mèdic o de salut suggerit en aquest lloc web només serà proporcionat per metges o professionals de la salut especialitzats i qualificats llevat que una clara declaració expressi que una part del suggeriment oferta no és d’un professional de la salut qualificat o organització no mèdica.

Els directors mèdics de Dermaassociats són el Dr Joan Ramon Garcés Gatnau i la Dra Imma Corones Guitart, tots ells doctors en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona i especialistes en Dermatologia medicoquirúrgica, amb números de col·legiat 22.821 i 20.950 respectivament.

2. Complementarietat

La informació proporcionada en aquest lloc està dirigida a complementar, no a reemplaçar, la relació que hi ha entre un pacient o visitant i el seu metge actual.

3. Confidencialitat

Aquest lloc web respecta la confidencialitat de les dades relatives a pacients i visitants, incloent la seva identitat personal. Els propietaris d’aquest lloc web es comprometen a respectar i excedir els requisits legals de privacitat de la informació mèdica o de salut que s’apliquen en els països on estiguin localitzats tant el lloc principal com les seves rèpliques (mirrors).

4. Reconeixement, Referències i Actualització

Quan sigui apropiat, la informació continguda en aquest lloc serà recolzada amb referències clares a les fonts de les dades i, si és possible, s’establiran hipervincles a aquestes dades. La data en que una pàgina clínica va ser modificada per última vegada estarà clarament identificada (ex. Al final de la pàgina).

5. Garantia

Qualsevol requeriment relatiu als beneficis o rendiment d’un tractament específic, producte comercial o servei serà recolzat amb les evidències adequades i objectives, de la forma indicada en l’anteriorment citat Principi 4.

6. Transparència dels autors

Els dissenyadors d’aquest lloc web buscaran proporcionar informació de la manera més clara possible i proporcionaran adreces de contacte perquè els visitants puguin buscar informació addicional. El Webmaster indicarà la seva adreça e-mail clarament en tot el lloc web.